Narada koordynacyjna SUT/ZUD czyli jak uzgodnić przebieg przyłącza?

Przy projektowaniu przyłącza (w szczególności kiedy przebiega one przez drogę publiczną) jest konieczne wykonanie uzgodnienia usytuowania tego przyłącza na tzw. naradzie koordynacyjnej SUT ( dawniej nazywało się to Uzgodnienie ZUD).

W celu uzyskania takiego uzgodnienia należy:

  1. Uzyskać mapę do projektu. Mapę przygotowuje geodeta uprawniony. Skontaktuj się z nami wykonamy to.
  2. UzyskaćWarunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez zarządzających daną siecią. Musisz udać się do właściwego zakładu zarządzającego siecią:
  3. Na mapie do projektu wrysować przebieg przyłącza. Wykonuje to projektant sieci.
  4. Obliczyć współrzędne punktów przebiegu sieci. Wykonuje to geodeta. Skontaktuj się z nami. 
  5. Przeprowadzić uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci na naradzie koordynacyjnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w z załącznikami w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  Skontaktuj się z nami zrobimy to za ciebie. 

Do wniosku należy załączyć:

  • Mapę do projektu z wniesionym przez projektanta projektem przyłącza  – min. 2 szt.
  • Obliczone przez geodetę współrzędne usytuowania przyłącza
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez zarządzających daną siecią
  • Decyzję gminy zezwalającą na zlokalizowanie sieci w drodze publicznej (o ile taka sytuacja ma miejsce)
  1. Po przeprowadzeniu dostaniesz odpis z przebiegu narady koordynacyjnej.