Badanie stanu prawnego nieruchomości

Przygotowujemy informacje, na podstawie których przeprowadzana jest analiza wszelkich potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości. Planujesz zakup nieruchomości w Warszawie lub okolicach, ale masz obawy dotyczące stanu prawnego? Skontaktuj się z Geodezja Ciborowscy – usługi geodezyjne w pełnym zakresie.

Badanie stanu prawnego nieruchomości, polega na gromadzeniu informacji, na podstawie których przeprowadzana jest analiza ryzyka dotyczącego nieruchomości. Celem tej analizy jest zweryfikowanie, czy informacje przekazane przez sprzedającego znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym i prawnym, oraz czy nabywca będzie mógł zrealizować inwestycję zgodnie ze swoimi założeniami. Badanie stanu prawnego nieruchomości polega na:

  • szczegółowej analizie księgi wieczystej – zbadanie stosunków własnościowych nieruchomości, potwierdzenie, czy sprzedający jest faktycznie uprawniony do zawarcia umowy z nabywcą i skutecznego przeniesienia prawa własności – sprawdzenie informacji o ewentualnych obciążeniach nieruchomości
  • sprawdzeniu wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
  • sprawdzeniu czy został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący nieruchomości, oraz czy wydano decyzję o warunkach zabudowy
  • sprawdzeniu czy nieruchomość podlega poszczególnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska, np. dotyczącym emisji substancji szkodliwych, składowania odpadów itp.