Poradnik

Nasz poradnik dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z rozpoczęciem, budową nieruchomości oraz jej zakończeniem. Podpowiadamy jakie dokumenty należy wypełnić i gdzie należy się udać.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę ?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę składamy do Starostwa Powiatu Warszawsko Zachodniego Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133

  1.           Wniosek
  2.           Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)  na udostępnionych formularzach

Jak uzgodnić przebieg przyłącza?

Przy projektowaniu przyłącza (w szczególności kiedy przebiega one przez drogę publiczną) jest konieczne wykonanie uzgodnienia usytuowania tego przyłącza na tzw. naradzie koordynacyjnej SUT / ZUD.

Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania

Inwestor chcąc przystąpić do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, a który nie należy do kategorii obiektów budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Definicja Granicy Prawnej

Granica prawna nieruchomości jest to linia „na gruncie” do której sięga prawo własności, władania , czy prawo wieczystego użytkowania.

Taka granica na gruncie jest określona w art. 31 ust.2 i 3 ustawy z dnia 17maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne /upgik/ Dz.U.1989.30.163. w postępowaniu administracyjnym .