Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej na którym geodeta na podstawie pomiaru nanosi aktualny stan zagospodarowania. Zazwyczaj mapa jest sporządzana dla obszaru działki powiększonego o 30 m.

 

Mapa jest niezbędna do przygotowania projektu zagospodarowania terenu załącznika niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Po okresie 6 miesięcy urzędy wymagają potwierdzenia aktualności mapy.

W ramach sporządzania mapy otrzymujesz:

  • wersję papierową mapy  (5 szt. lub inną uzgodnioną ilość)
  • wersję elektroniczną w postaci pliku dxf (przydatna architektowi w trakcie sporządzania projektu zagospodarowania terenu)


Sporządzenie mapy projektu
wygląda następująco:

 

  • Zlecenie geodecie sporządzenia mapy do projektu
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego Ośrodka przez geodetę
  • Porównanie mapy z terenem i pomiar przez geodetę brakującego na mapie zagospodarowania terenu
  • Sporządzenie aktualizacji mapy i sporządzenie operatu technicznego do Ośrodka przez geodetę
  • Kontrola operatu technicznego przez Starostwo
  • Wydanie map zamawiającemu