Wznowienie granicy / ustalenie granicy

Kiedy nie wiesz gdzie przebiega granica działki pomiędzy tobą a sąsiadami oraz istnieję decyzje administracyjno-sądowe ustalające takie granice (np. podział nieruchomości, scalenie) to możesz zlecić geodecie wyznaczenie/wznowienie znaków  granicznych na gruncie.

Geodeta powiadomi strony postępowania i w ich obecności sporządza protokół wyznaczenia punktów granicy/wznowienia znaków granicznych.